A kőszegi Jézus Szíve Plébániatemplom hazánk egyik legszebb neogótikus egyházi épülete, Vas megye második legnagyobb temploma.  1892–1894 közt építették Ludwig Schöne bécsi építész tervei alapján, Kőszeg történelmi belvárosában áll. 1936-ban az egyház felújíttatta, majd az állam 1987-ben. Idéntől ismét fókuszba kerül az épület rekonstrukciója, ugyanis szerepel a kormányzati támogatással megújuló hét, a római katolikus egyház tulajdonában lévő épület között. A templom megmentésére nagy szükség volt, ugyanis beázik az épület teteje, emiatt a festett vakolat erősen rongálódott és a templom teteje is dőlni kezdett. A felújítás alatt a templom használatban marad.  

A templom 49 méter hosszú, 17 méter széles és 57 méter magas toronnyal, valamint 19 méter magas hajóval rendelkezik. A neogótikus stílus égbetörő összhatását fokozza a bejárat előtti lépcsős terasz, a homlokzat centrumában álló torony, a fiatoronypár, a meredek toronysisakok és a művészi, színes festett üvegablakok – olvasható a Kőszegi Plébánia Hivatal honlapján.

A plébániatemplom külső rekonstrukciója érinti a homlokzatot, a tetőt és a tornyokat. Az első ütemben az épület leglátványosabb részét, a fő homlokzatot állványozzák be a keresztház végéig, a következő ütemben pedig előreláthatólag a főhajón és a templom hátsó részén végzik el a szükséges munkálatokat. A kivitelezésért és az állványozási munkákért a Martinus Renovatio Kft. felel, akik Layher megoldások segítségével gondoskodnak a templom fő homlokzatának beállványozásáról.

Layher SIM segítette a tervezést és a megvalósítást

Az állványtervezése során a legmodernebb módszereket alkalmazták. Beszkennelték az épületet, így rendelkezésére állt a pontfelhő az épületről, melyre elkészítették a 3D állványtervet. Ez a módszer különösen hasznos a bonyolult geometriával rendelkező objektumok esetén, úgy mint templomok, ipari gépek és berendezések, további egyedi különleges épületek, ugyanis a szkenneléssel kapunk egy pontos képet az épületről, így transzparensebb lesz a tervezés.

A Layher SIM segítette a mérnökök és a kivitelezők munkáját, amely a folyamatok digitalizálásával az állványozást még hatékonyabbá teszi. Ezzel a digitális tervezést támogató módszerrel az esetleges ütközéseket is képesek ellenőrizni és komplett anyaglisták kinyerhetők, mely segíti a kivitelezést.

Rendszeren belüli megoldások

Gondos előre tervezéssel és a Layher Allround moduláris állványrendszer átfogó elemkínálata által nyújtott megoldásokkal oldották meg a szakemberek a templom változatos geometriájának és a keskeny, nehezen hozzáférhető helyeinek beállványozását.

Layher Allround moduláris állványrendszerből épült homlokzati állvány a templom fő homlokzatára, amely munkaállványként funkcionál az egyes kivitelezési feladatokhoz. Kizárólag rendszerelemekkel sikerült megvalósítani az állványzatot, nem volt szükség extra, kiegészítő szerkezetekre. Ez is jól példázza az Allround rendszer sokoldalú felhasználhatóságát, segítségével szinte bármi felépíthető, elemeiből komplex geometriájú épületek állványzata rendszeren belül kialakítható.

A kőszegi templom állványzata 19 szintes, a legfelső munkaszintje a toronyóra felett helyezkedik el, a megfelelő mezőkiosztása fontos feladat volt a projekt során.

A fiatoronypár körüli állványzat megtervezése és felépítése speciális feladatnak bizonyult, ugyanis rendkívül keskeny, zegzugos hely állt rendelkezésre az oldaltornyok és a főtorony között. A szobrok körbeállványozása további egyedi biztonságos megoldásokat igényelt, amely templomok esetén mindig körültekintően, gondos előre tervezéssel valósul meg. Az állványzat hozzávetőlegesen 70 tonna állványanyag felhasználásával készült el, rögzítését fali konzolokkal oldották meg, a maximális faltávolság pedig 30 centiméter a biztonságos munkavégzés érdekében

A résfedések külön hangsúlyosak voltak az állványzat tervezése és megvalósítása során, hiszen biztonsági szempontból kiemelt jelentőségű, a hézagmentesség és a folytonos járó- és munkafelület kialakítása az állványzaton, így védelmet nyújtva a szakembereknek a közlekedés és munkavégzés során, valamint a leeső tárgyakkal szemben.

Speciális méretű és formájú, ritkábban használt takaróelemek is beépítésre kerültek a templom állványzatba, úgy mint U-sarok járólapok (a sarkoknál), ezzel növelve a munkabiztonságot. A megfelelő járófelület kialakításához a Layher termékkínálatában többféle méretben megtalálható acél járólapokat alkalmaztak a kivitelező szakemberek.  A közlekedést az állványzatba épített lépcsőtorony segíti, továbbá egy Geda felvonót is rögzítettek az állványzathoz. Az állványzat építése során figyeltek a háromsoros oldalvédelem kialakítására, amely szintén fontos biztonsági tényező.

Templomok esetén gyakran fontos feladat a torony megfelelő, statikailag és műszakilag is megfelelő beállványozása azokon az oldalakon, ahol a főhajó tetőszerkezete miatt az állványzat a földről nem indítható. Az ilyen esetekben a fali konzolok és a rácsos tartó vagy egyéb nagy teherbírású rendszerelemek bizonyulhatnak praktikusnak, ami kiválóan megtartja a felette lévő állványzatot. A kőszegi templom esetén is a rácsos tartós megoldást alkalmazták, a főtorony 3 oldalán rácsos tartó tartja a felette lévő állványzatot.

Büszkék vagyunk, hogy a templomok és egyéb egyházi épületek rekonstrukciója során kiváló szolgálatot tesznek a Layher állványok és Layher megoldások segítik a szakemberek munkáját.

Fotó: Nagy Mihály /  Magyar Építők

#Layher #állvány #többlehetséges #Allround #homlokzatiállvány #munkaállvány #résfedés #fedőlemezek #rácsostartó #kőszegitemplom #felújítás

Teljes név(Kötelező)
Ajánlatkérés