Hazánk egyik legnagyobb volumenű és leglátványosabb építési projektje zajlik Budapesten. Magyarország legmagasabb épülete, a 143 méter magas MOL Campus a tervek szerint még idén elkészülhet. A 28 emeletes toronyházát a Market Építő Zrt. építi fel a Lágymányosi-öböl északi partján, a Kopaszi-gát és az Infopark mellett. A MOL-csoport új székháza egyedi, különleges formában fogja össze a tornyot és a hozzá tartozó pódiumot, így alkotva egységes, függőleges campust és ezzel ékesítve fővárosunk látképét. A modern épület előfutára lehet a jövő irodájának, a tervek szerint az alsóbb szinteken étterem, kávézók, illetve a munkavállalók által használható egyéb létesítmények kapnak helyet, míg az irodaterek a felsőbb szinteken találhatóak majd.

A grandiózus projekt munkálataihoz híven szükség volt egy olyan állványzatra, amely rendkívüli szélterheknek is ellenáll, statikailag helytálló, stabil és rugalmasan alakítható a szakemberek igényei szerint. A MOL Campus során alkalmazott Layher állványmegoldásokat a Gemenc Állvány Cégcsoport valósította meg. amelyek több szakaszban épültek fel és járulnak hozzá a toronyház egyedi kialakításához.

Extrém környezet, rendkívüli szélteher

A projekt komplex voltához mérten egy több részből álló, nem mindennapi állványzatra volt szükség egyrészt az épület korona részén, másrészt a földszinten végzett kivitelezési munkák támogatására. A MOL Campus vasbeton zárófödémje 120 méter magasan helyezkedik el, míg a teljes szerkezeti magasság, vagyis koronával együtt, 143 méteres magasságba nyúlik az épület.

Minden szakág számára a legnagyobb kihívást a 120 méteres magasságban állandó jelenléttel bíró szél jelentette. Az állványzat tervezése során tehát a legfőbb cél az volt, hogy ebben a magasságban a rendkívüli szélteher (akár 207 km/h-t elérő) mellett statikailag is helytálló, stabil állványrendszert alakítsanak ki a kivitelező szakemberek a Layher mérnökök és statikusok közreműködésével.

BIM modell és 3D állványtervek

A tervezők rendelkezésére állt az épület BIM modellje, erre készítették el a 3D állványtervet. Több fontos szempontot kellett szem előtt tartani a már a tervezési fázisban. Többek között azt a tényt, hogy az épület homlokzati síkjából jelentősen kinyúlik az állvány egy része, így itt hatványozottan számolni kellett a felmerülő szélteherrel. Emellett az épület vasbeton és acélszerkezeti elemeinek geometriája követelt meg olyan állványmegoldásokat, amelyek teljes mértékben alkalmazkodnak a kötött lehetőségekhez.

„A tervezés során a BIM modell segítségével folyamatos tervkoordináció zajlott az állványtervezők, a kivitelező és a megrendelő között. Ennek fontosságát ismét igazolta a megoldás sikeressége” – emelte ki Tóth Patrik, a Layher Kft. műszaki vezetője Az állványozók terv szerint, pontos anyagkimutatással, határidőn belül tudták megvalósítani az állványzatot. Nem volt szükség utólagos módosításokra, átalakításokra, így a megrendelő is ütemezterv szerint tudja elvégezni a munkálatokat.

Az állványzat felépítése több ütemben zajlott a kivitelezési munkákhoz igazítva. Szintén látványos momentum volt, hogy az építőanyagokhoz hasonlóan az állványelemeket is a hozzávetőlegesen 160 méter magas toronydaruval mozgatták a megfelelő helyre.

A Layher Allround állványrendszer alapelemeit és speciális kiegészítőket alkalmaztak a MOL Campus állványozása során, amely az egyedi és nem mindennapi igények miatt érdekes megoldásokat hívott életre. Az állványzat leglátványosabb részei a koronaállványok, amelyek 120 méteres magasságban épültek több szakaszban, több egységből álló állványokból.

A növényfal állványzata közel 145 m magasságig nyúlik fel

A koronaállványok közül az első ütemben egy közel 25 méter magas központi állványzat készült el, amely a MOL Campuson megvalósuló növényfal kiépítését és kezelését segíti. Az épület tetején két – a vasbeton épületszerkezet merevítésére szolgáló – mag található, amelyeken a tervek szerint végigfuttatják a Dunára néző növényfalat körülbelül 20 méter magasan, felfelé. 

Extrém környezeti tényezőknek kell megfelelnie az állványzatnak, ugyanis a 29. építési szinten, 120 méteren indul az állványzat és hozzávetőlegesen 145 méter magasságig nyúlik fel. Ekkora magasságban a nagy szélteher miatt az állvány megfelelő rögzítése kulcsfontosságú. További nehezítő tényező az állványra kerülő ponyvaburkolat, mely a szélterhet akár háromszorosára is növelheti. A kellő stabilitás érdekében minden szintet rögzítettek a vasbeton falhoz és minden második mezőt átlós merevítőkkel láttak el, így még stabilabb állványszerkezetet sikerült kialakítani, mindezt rendszeren belül, addicionális szerkezetek bevonása nélkül érték el.

Az Allround állványzat teherbíró állványként is kiválóan megállja a helyét, amellyel bármilyen geometria és felület lekövethető. A tört felületű homlokzathoz a növényfal kialakításához egy 12 szintes, közel 25 méter magas és 17,5 méter hosszú biztonságos Allround állványzat épült létrás feljárókkal és stabil acél járólapokkal.

Öntartó és függesztett állványzat a homlokzat szerelésére

A növényfal állványzatának kibővítésével a MOL Campus északi és déli oldalán a homlokzat szerelésére szolgáló állványok épültek. A mag külső oldalán történő munkavégzéshez a már megépített, födémről induló állványszerkezetre ráépítették az épület külső oldalához hozzáférést biztosító állványzatot. Itt kihívást jelentett, hogy a kilógó rész számára nem volt rögzítésre alkalmas felület, ám sikerült egy olyan szerkezetet megtervezni, amelyet a már megépített, belső, földről induló állványzat tart. A megoldás kulcsának a Layher FW rendszer bizonyult, mely nagy teherbírású, moduláris rácsos tartóként funkcionál.

Ennek a 21 méter magas egyedi állványnak a teljes tömege több mint 63 tonna és több mint 12 ezer állványelemből tevődik össze.

Ezt az állványt lefelé terjedő irányban is szükséges volt bővíteni, így egy függesztett állványzatot készítettek a szakemberek a kivitelezési munkálatok támogatására. „A függesztett állvány a zárófödémhez képest mínusz 12m-ig biztosítja a munkavégzés feltételeit. Rögzítési lehetőség itt sem volt a homlokzaton, ezért Alumínium 750 rácsos tartók biztosítják a kellő szerkezeti merevséget” – tette hozzá Tóth Patrik.

Az állványzaton lépcsős feljáró segíti a kényelmes közlekedést és a hatékony munkavégzést. További igényként felmerült, hogy az állványzaton rakodószinteket alakítsanak ki az építési anyagtárolására. A két merevítő mag közötti szakaszon a két szomszédos Allround állványzat rácsos tartókkal való összeköttetésével és járólapozásával rakodó pódiumokat sikerült kialakítani. Ezek a pódiumok kellő teherbírást nyújtanak a toronydaruval mozgatott építőanyagok és állványanyagok fogadására. A zárt padozatnak, és a 3 soros oldalvédelemnek köszönhetően a rajta tartózkodó személyek biztonságos munkavégzése is garantált. A szerelés előrehaladtával a pódiumok szükség szerint gyorsan átépíthetők magasabban lévő munkaszintekre.

Az íves acélpillérek állványzata a Campus egyik leglátványosabb részén

A leglátványosabb koronaállvány az a különálló állványszerkezet, amely a MOL Campus keleti oldalán helyezkedik el, és a két íves acélpillér burkolásához alkalmazták szerelőállványként.

Ez az állványzat is az épület zárófödéméről indul 120 méter magasan és a pillérek ívelt formáját pontosan leköveti. Fontos szempont volt, hogy a szerkezet minden pontja kényelmesen elérhető legyen az állványzatról, így az épület homlokzatától kifelé nyúló állványtagok a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen szerepet töltöttek be.

A részben „levegőben lógó” állványzat biztonságos rögzítését a nagy teherbírású Allround FW elemekkel oldották meg. Tóth Patrik kiemelte, hogy a 10 darab konzolos kialakítású FW tartó közel 20 tonna súlyt tart meg 5 méteres kinyúlással. A Layher FW rendszer elemei nagy fesztávú áthidalások és nagy teherbírást igénylő szerkezetek tervezése esetén kiválóan praktikusak, mert így rendszeren belül könnyen és gyorsan megoldhatók az ilyen jellegű feladatok.

A tervezés elején a megrendelői igények alapján szem előtt tartották, hogy az acélszerkezethez minél kevésbé rögzítsék az állványzatot, így a rögzítési módszerek korlátozottsága kihívást jelentett a tervező és a kivitelező szakemberek számára egyaránt. Ehhez egy merev állványzatra volt szükség, melynek stabilitását tömör menetes talpakkal és a vasbeton födémbe fúrt kikötő szárakkal oldották meg. Kihívást jelentett az épületszerkezet ívessége, valamint a homlokzati burkolóelemek daruzhatóságának biztosítása az állványszerkezet és az acélpillér közé. Emellett biztosítani kellett a megfelelő munkatávolságot az állványon dolgozók részére. Mindezek következtében közel milliméteres pontossággal kellett megtervezni az állványt, ami az állvány építése során is a szokásosnál kiemelkedőbb precizitást jelentett.

Az állványon belüli közlekedést létrás feljárókkal oldották meg. Emellett az állványra vonatkozó súlycsökkentési lehetőségek ekkora magasságban, ilyen szélteher mellett rendkívül fontosnak bizonyultak, ezért számos, ilyen szempontból is előnyös megoldást lehetett alkalmazni ezen állványzat építése során. Ilyen az úgynevezett ’lightweight’, vagyis könnyített súlyú állványelemek használata, amelyek akár 10%-kal könnyebbek a standard elemeknél, valamint kedvezőbb az elemek ergonómiája és logisztikája. Továbbá a kilógó állványrészen Robust (alu/fa) járólapokat alkalmaztak, aminek előnye – kis súlya mellett – a zárt felület, így nagyobb munkabiztonság érhető el a leeső tárgyakkal szemben. Az állványzat alatt helyezkedik el az épület előcsarnokának üveg tetőszerkezete, ennek védelme kiemelkedő fontosságú.

33 méter magas térállvány a kötényfalak szerelésére

Nemcsak a magasban, a földszinten az előcsarnokban is Layher állványzat segíti a födémek kötényfalainak kiépítését és szerelését, itt egy 33 méter magas Allround térállvány épült.

Fontos szempont volt, hogy biztosítani kellett a szabad közlekedést, hiszen az állvány közrefogja azt az építési felvonót, amely a magasabb szintekre történő anyagmozgatást végzi. Emellett az állványzat érdekessége, hogy követi a födémszélek váltakozó vonalát, ami azt jelenti, hogy minden szinten máshol kellett kiépíteni a munkaszintet a hatékony munkavégzés érdekében.

Büszkék vagyunk, hogy különleges, statikailag is helytálló állványmegoldásaink segítik hazánk legmagasabb épületének kivitelezési munkáit!

Fotó: Layher Kft. , Dernovics Tamás /  Magyar Építők

Videó: Layher Kft.

#Layher #állvány #Többlehetséges #öntartóállvány #függesztettállvány #Allround #MOLCampus #Budapest #MOLszékház #MarketÉpítő 

Teljes név(Kötelező)
Ajánlatkérés